وام، تنها هزینه ی خرید خانه نیست. در حقیقت، هزینه های بیشماری مربوط به تاریخ نهایی خرید خانه است که باید پیش از مالک خانه شدن پرداخت شود (منظور از مالک خانه شدن، مالکیت حقوقی ملک جدید است). برخی از این هزینه ها در زیر لیست شده است:

 • هزینه ی ارزشیابی (Appraisal fee): هزینه ای است که به کارشناس ارزشیابی میپردازید تا ارزش ملک مورد نظر را مشخص کند. مؤسسه ی وام دهنده یا بیمه گر وام، برای اینکه مشخص کنند قیمت فروش خانه در بازار مسکن مربوطه منطقی است، به گزارش کارشناس ارزشیابی نیاز دارد.
 • مالیات بر کالاها و خدمات دولت فدرال (GST): برای خرید خانه ی نوساز یا خانه ای که کاملاً نوسازی شده است باید مالیات GST یا HST بپردازید. اما خرید خانه ی دست دوم مالیات ندارد. البته برخی از هزینه های مالیاتی برای خانه های نوسازی شده، دارای تخفیف در (GST/HST) است.
 • هزینه ی بازرسی فنی: عبارتست از هزینه ی بازرسی فنی توسط کارشناس ساختمان سازی. بازرسی ملک قبل از خرید کاملاً اختیاری است اما برای خانه های دست دوم حتماً توصیه میشود، و معمولاً 400 تا 600 دلار هزینه در بر دارد.
 • بیمه ی واحد مسکونی: از آنجائیکه مؤسسه ی وام دهنده شریک بخش بزرگی از خانه ی شما خواهد بود، اغلب لازم میداند که شما واحد مسکونی مذکور را در برابر آتش و خسارتهای ناشی از آب وهوا بیمه کنید. خوب است که علاوه بر این بیمه، وسایل ارزشمند در خانه ی خود را نیز بیمه کنید.
 • مالیات انتقال زمین: مالیاتی است که در اغلب استانها، خریدار میپردازد ومعمولاً بر اساس قیمت خرید محاسبه میشود.
 • هزینه های حقوقی: عبارتست از حق الزحمه و هزینه های وکیل املاک یا مشاور حقوقی که جهت خدماتی مانند جستجو، تهیه ی پیشنویس و ثبت سند مالکیت، و دریافت وام از بانک میپردازید. این هزینه ها بیش از 500 دلار است.
 • بیمه عدم پرداخت قسط وام مسکن: وام های مسکن نسبت بالا (یعنی وام هائی که با کمتر از 20% پیش پرداخت گرفته می شوند) معمولاً نیاز به بیمه عدم پرداخت قسط وام مسکن دارند. هزینه به مبلغ وام مسکن بستگی داشته و معمولاً در طول دوره وام مسکن پرداخت می شود. حق بیمه های استاندارد از 1.00% تا 3.60% بوده و می توانند بسته به نوع محصول و مبلغ پیش پرداخت شما تغییر کنند.
  بیمه ی عمر وام: بیمه ی ویژه ای است برای پوشش کل اقساط وام به هنگام مرگ یا بیماری حاد و اغلب وام دهندگان آن را در ازای پرداخت هزینه ی مربوطه ارائه میکنند
 • هزینه های اسبابکشی: هزینه های اسبابکشی متغیر است و به این که خودتان آن را انجام دهید یا کامیون اجاره کنید و یا به شرکتهای باربری بدهید، بستگی دارد.
 • عوارض، قبوض و هزینه های پیش- پرداخت شده: مالک قبلی ممکن است برخی قبوض مربوط به خانه را پیش از تاریخ نهایی فروش خانه پرداخته باشد که در این صورت شما باید این هزینه ها را مثل عوارض شهرداری، و قبض آب و برق بپردازید. البته مسئولیت پرداخت سایر هزینه ها پس از «تاریخ نهایی» بر عهدهی شما خواهد بود.
 • آب و برق (و گاز): شرکتهای خدمات شهری برای وصل مجدد خدمات شهری یا تغییر نام مالک جدید بر روی قبوض آب، برق، گاز، تلفن و غیره هزینهای مطالبه میکنند.

Achieve the homeownership dream sooner