بالاخره به کانادا آمدید. تبریک! و حالا زمان تغییر و تحولات تازه برای شما و خانواده تان فرارسیده است. اگر مثل بیشتر مهاجران به کانادا باشید، یکی از کارهایی که تقریباً بطور قطع در نظر خواهید گرفت، خریدن خانه برای سکونت است. صاحب خانه بودن نه تنها مایه ی سربلندی، رضایت، و موفقیت است بلکه سرمایه گذاری مطمئنی است که با گذشت زمان رشد کرده و باعث بهره مندی شما و خانواده تان خواهدشد.

شرکت کانادایی Genworth Financial شرکت سرمایه گذاری مسکن است. ما میدانیم که خانه خریدن تجربه ای متفاوت برای مهاجران تازه وارد کانادایی است بنابراین قصد ما کمک به این مهاجران است.

ما با مهاجران تازه وارد از سواحل شرق گرفته تا غرب کانادا درباره رویای خانه دارشدن، چالش ها و تجاربشان پس از مهاجرت به کانادا صحبت کرده ایم. هدف ما جمع آوری همه ی این تجارب در این راهنمای جدید است تا به شما در تحقق رویای خانه دارشدن خود در کانادا کمک کنیم.

راهنما ی حاضر پر از اطلاعات مفید است. جهت دستیابی به اطلاعاتی که در مسیر خانه دار شدن خود به آنها نیاز دارید، لینکهای سمت چپ را دنبال کنید. چنانچه پرسشی دارید که پاسخ آن را در این لینکها نمییابید، با شرکت Genworth به شمارهی تلفن 1-800-511-8888 یا با ایمیل mortgage.info@genworth.com تماس حاصل فرمایید تا ظرف یک روز کاری، پاسخ پرسش شما را بدهیم.

جهت دریافت اطلاعات و راهنمایی بیشتر درباره خرید خانه اینجا (به انگلیسی/فرانسوی) را کلیک کنید.

Achieve the homeownership dream sooner