اینکه چقدر باید برای خرید خانه کنارگذاشت، به عوامل زیادی بستگی دارد:

  • اول از همه پیشپرداخت خانه، مقدار وام مورد نیاز را مشخص میکند وهمچنین بر مقدار و دورهی بازپرداخت وام بانکی نیز تأثیر میگذارد.
  • باید هزینههای جاری زندگی را مشخص کنید تا بتوانید استطاعت مالی خود را در بازپراخت وام بانکی براحتی تعیین کنید.
  • قانون کلی این است که هزینههای ماهانه (شامل قسط وام، مالیات و قبوض ماهانه) نباید بیش از یک-سوم درآمد کل خانوار باشد و کل بدهیها (مثلاً وام دانشجویی، کارتهای اعتباری، و هزینههای ماشین) نباید بیشتر از 40% (چهل درصد) درآمد شود.
  • برای تعیین قدرت خرید خود، شرکت Genworth یک سری فرمولهای محاسباتی مفیدی دارد که به شما در تعیین قدرت خریدتان کمک میکند

Achieve the homeownership dream sooner