زمانیکه تصمیم به خرید خانه ای جدید گرفتید، چند کار را باید پیش از خرید انجام دهید. هرچه بیشتر خانه ی مورد نظر و همسایگی آن و بودجه ای که بنابر توان مالی خود برای آن در نظر گرفته اید را مشخص کرده باشید، سریعتر میتوانید تصمیم بگیرید که کدام خانه را قولنامه کنید.

نکات زیر را زمانی که دنبال خرید خانه هستید به خاطر بسپارید:

 1. Be informed. 1. خوب تحقیق کنید. درباره ی خرید خانه، اطلاعات بسیاری در دسترس است. شرکت Genworth ابزار مفیدی طراحی کرده و آن را بطور رایگان در سایت زیر قرارداده است تا براحتی بتوانید اطلاعات هر خانه ای را که میبینید در آن ثبت کنید:
  house hunting checklist.
 2. 2. 2. بودجه ی خود را در حد توان مالی تان مشخص کنید. مهمترین چیزی که باید در نظربگیرید این است که ماهیانه چقدر میتوانید قسط بدهید. پیش از اقدام برای وامگرفتن از بانک یا مؤسسه ی اعتباری، چند وبسایت است که به شما برای تعیین بودجه خرید خانه کمک میکند. در این وبسایتها از ماشین حساب ویژه ی وام (mortgage calculators) استفاده شده است که با کمک آن میتوان بطور تقریبی قیمت خانه ای را که در حد توان مالی شماست و میزان اقساط ماهیانه ی آنرا محاسبه کرد. از وب سایت زیر ماشین حساب ویژه ی شرکت Genworth را چک کنید:http://genworth.ca/en/homebuyers/homebuying-calculators.aspx
  این ماشین حساب تنها جنبه ی آگاهی داشته و هیچگونه ضمانتی مبنی بر این که شما میتوانید وام مورد نظر خود را بگیرید نمیدهد.
 3. 3. ابتدا درخواست (pre-approved mortgage) پیش- تأئیدیه وام کنید. با وام دهنده ی خود درباره ی صدور گواهی پیش– تائیدیه وام صحبت کنید. وام دهنده وضعیت مالی شما را ارزیابی می کند و مشخص می کند تا چه مبلغی خرید ملک شما را می تواند تعهد کند. این کار به شما اطمینان لازم را برای انتخاب خانه ی مورد نظرتان می دهد و هنگام خرید، فروشنده مطمئن میشود که شما در پیشنهاد خود برای خرید خانه جدی هستید و توانایی خرید ملک مورد نظر را دارید.
 4. 4. با بنگاهی (Realtor) تماس بگیرید. بنگاهیها پروانه ی کار دارند و آموزش دیدهاند تا شما را در یافتن و خریدن املاک دست دوم کمک کنند. بنگاههای معاملات ملکی زیادی در کانادا وجود دارد و حق انتخاب هم با شماست. میتوانید بنگاهی را انتخاب کنید که املاکی در ناحیه ی مورد نظر شما به فروش رسانده است. بسیاری از افراد، بنگاهی را انتخاب میکنند که دوستان و آشنایانشان معرفی کرده اند. خدمات بنگاه برای شما مجانی است و پولی بابت آن از خریدار نمیگیرند در عوض بنگاهی کمیسیون خود را از فروشندهی خانه دریافت میکند.
 5. 5. درمورد پیمانکار ساختمانی خود تحقیق کنید. اگر خانه را از پیمانکار میخرید، خوب در مورد آن تحقیق کنید. چک کنید که خوشنام باشند و با افرادی که از آنها خانه خریده اند هم صحبت کنید و ببینید که آیا آنها از خدمات ارائه شده به خود راضی بوده اند یا خیر.
 6. با وکیلی که در امر املاک تخصص دارد مشورت کنید (در کبک دفترخانه رسمی). وکیل قولنامهی خرید خانهی شما را بدقت بررسی میکند. واژگان و جملات بکار رفته در این قرارداد بسیار حائز اهمیت است و وکیل یا مشاور حقوقی آن را از دید قانون بهدقت بررسی میکند. خود بنگاه یا دوستان و آشنایان میتوانند وکیل یا مشاوران حقوقی را به شما معرفی کنند البته نام وکلای املاک در کتابهای تلفن و وبسایتها نیز موجود است. حقالزحمهی وکلای املاک بین 500 تا 1000 دلار متغیر است.
 7. 7. بودجهای تخصیصی را بنویسید. کلیهی هزینههای خرید خانه اعم از «هزینههای نهایی»، تا روزی که مالک خانه میشوید را بودجهنویسی کنید. این بودجه شامل هزینههای حقوقی مثل ثبت سند، بیمه، اسبابکشی، مالیات انتقال زمین، عوارض، پیش- پرداخت قبوض (بخش مربوط به (هزینههای نهایی ). را ببینید) میشود. ممکن است مانند خیلیها قفلسازی بیاورید تا قفل اصلی خانهی دست دوم یا حتی نوساز را عوض کند، یا پیش از اسبابکشی دزدگیر برای خانه نصب کنید. در نظر گرفتن همهی این هزینهها در بودجهی نهایی، بهعلاوهی مبلغ پیش- پرداخت بسیار حائز اهمیت است.

Achieve the homeownership dream sooner