جدیدترین راهنمای خانه خریدن برای مهاجران تازه وارد به کانادا

بالاخره به کانادا آمدید. تبریک! و حالا زمان تغییر و تحولات تازه برای شما و خانواده تان فرارسیده است. اگر مثل بیشتر مهاجران به کانادا باشید، یکی از کارهایی که تقریباً بطور قطع در نظر خواهید گرفت، خریدن خانه برای سکونت است. صاحب خانه بودن نه تنها مایه ی سربلندی، رضایت، و موفقیت است بلکه سرمایه گذاری مطمئنی است که با گذشت زمان رشد کرده و باعث بهره مندی شما و خانواده تان خواهدشد.

ادامه مطلب...

جدیدترین راهنمای خانه خریدن برای مهاجران تازه وارد به کانادا

وام، تنها هزینه ی خرید خانه نیست. در حقیقت، هزینه های بیشماری مربوط به تاریخ نهایی خرید خانه است که باید پیش از مالک خانه شدن پرداخت شود (منظور از مالک خانه شدن، مالکیت حقوقی ملک جدید است). برخی از این هزینه ها در زیر لیست شده است: هزینه ی ارزشیابی (Appraisal fee): هزینه ای […]

ادامه مطلب...

پیشنهاد قیمت خرید در قولنامه

همینکه خانه ی مورد نظر خود را پیدا کردید، قیمت پیشنهادی خود را به فروشنده اعلام میکنید. این پیشنهاد نشانه ی علاقه ی شما به خرید ملک مذکور و مبلغ مورد نظر شما است. بنگاهی معمولاً شما را در تعیین مبلغ پیشنهادی خود برای خانه ی دست دوم و بر اساس قیمت مسکن در بازار […]

ادامه مطلب...

تسهیل در خرید خانه

برنامهها و سیاستهایی جهت تسهیل در خرید خانه وجود دارد. بعضی از این برنامهها در زیر فهرست شده است: برنامهی خانهسازی انرژی- بازده (Energy-efficient) خریدارانی که خانهی نوساز انرژی- بازدهای بخرند یا برای نوسازی خانهی خود به منظور پربازده کردن انرژی مصرفی در آن، تقاضای وام جدیدی کنند که بیمهی Genworth باشد، واجد شرایط پس […]

ادامه مطلب...

نکاتی برای خریداران جدید

زمانیکه تصمیم به خرید خانه ای جدید گرفتید، چند کار را باید پیش از خرید انجام دهید. هرچه بیشتر خانه ی مورد نظر و همسایگی آن و بودجه ای که بنابر توان مالی خود برای آن در نظر گرفته اید را مشخص کرده باشید، سریعتر میتوانید تصمیم بگیرید که کدام خانه را قولنامه کنید. نکات […]

ادامه مطلب...

سابقه ی اعتباری شما

هربار که قبضی را پرداخت کنید (برای کارت اعتباری یا سرویس ماهانهای مثل تلفن یا برق)، نوعی امتیاز اعتباری کسب میکنید. امتیاز اعتباری عددی است که بانکها، وام دهندگان، و سایر مؤسسات اعتباردهنده با استفاده از آن توانایی و مسئولیتپذیری شما در پرداخت قرضهایتان را ارزیابی میکنند. پرداخت به موقع قبوض ماهانه، منجر به کسب […]

ادامه مطلب...

قدرت خرید من چقدر است؟

اینکه چقدر باید برای خرید خانه کنارگذاشت، به عوامل زیادی بستگی دارد: اول از همه پیشپرداخت خانه، مقدار وام مورد نیاز را مشخص میکند وهمچنین بر مقدار و دورهی بازپرداخت وام بانکی نیز تأثیر میگذارد. باید هزینههای جاری زندگی را مشخص کنید تا بتوانید استطاعت مالی خود را در بازپراخت وام بانکی براحتی تعیین کنید. […]

ادامه مطلب...

شرایط پیش پراخت

برای بسیاری از افراد، سخت ترین قسمت خرید خانه، پس انداز پول کافی برای پیش پرداخت آن است. هرچه پیش پرداخت بیشتر باشد، میزان قرض وام کمتر خواهد بود. اگر درخلال 36 ماه گذشته به کانادا آمده اید، ممکن است واجد شرایط سرویس New To CanadaTM (تازه واردین به کانادا) از طرف شرکت Genworth باشید؛ […]

ادامه مطلب...

اطلاعاتی درباره وام بانکی

بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای وامدهنده برای خرید خانه، به مشتریان خود پول قرض میدهند. این نوع قرض را وام (mortgage) میگویند. وامدهنده از شما میخواهد تا برای درخواست وام، تقاضانامهای پرکنید که حاوی اطلاعاتی دربارهی درآمد، شغل و بدهیها باشد و با استفاده از این اطلاعات صلاحیت دریافت وام توسط شما را مشخص میکند. […]

ادامه مطلب...

انواع مسکن

املاک گوناگونی برای خرید در کانادا موجود است. در هر مورد، خود شما مسئول پرداخت اقساط وام و قبوض مربوط به واحد خود (مثل عوارض سالیانه، برق و گاز و آب و غیره) هستید. قوانین محلی که مقررات مصوبهی شهرداریهای محلههاست در سرتاسر کانادا با هم متفاوت است و شما مسئول رعایت این قوانین در […]

ادامه مطلب...

یافتن خانه ی مورد نظر

نمیتوان ادعا کرد که فقط یک «راه درست» در پیداکردن خانه وجود دارد بلکه نکاتی هست که توجه به آنها، جستجو برای خانه را راحت تر و از اضطراب و نگرانی اغلب افرادی که برای اولین بار بزرگترین خرید زندگیشان را انجام میدهند، میکاهد. اولین نکته این که مشخص کنید چقدر بودجه برای خرید دارید […]

ادامه مطلب...

چگونه پیمانکاران ساختمانی یا بنگاه های معاملات ملکی را پیدا کنیم؟

پیمانکار ساختمانی یا بنگاه های معاملات ملکی اغلب، هنگام خرید خانه ای جدید، با پیمانکار ساختمانی یا شرکتی که مجتمع سازی میکند طرف معامله هستید. البته اگر بدنبال خرید خانه ی دست دوم (بازفروش) باشید، احتمالاً با بنگاه مسکن سروکار خواهید داشت. در بخش زیر، نکات و توصیه هایی برای یافتن بنگاه یا پیمانکار ساختمانی […]

ادامه مطلب...